Касови апарати

Към всяко закупено устройство се заплаща такса въвеждане в експлоатация – 24 лв.