FS Esprimo


Компютърна конфигурация с легална операционна система.

Осигурява бърза и надеждна работа във всякакви търговски обекти.