Change FU and software


 

КОЙ, КОГА И КАК ТРЯБВА ДА ПОДМЕНИ ИЛИ ДОРАБОТИ ФИСКАЛНОТО СИ УСТРОЙСТВО И СОФТУЕРЪТ СИ ЗА ПРОДАЖБИ

 

 

  1. Регистрираните по ДДС трябва да сменят или модифицират използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г.

 

  1. Нерегистрираните по ДДС лица трябва да направят същото до края на юни 2019 г.

 

  1. Всеки търговец, който използва софтуер за управление на продажбите, трябва да гарантира, че софтуерът управлява всички фискални устройства в търговския обект, т.е да свърже използвания от него софтуер с фискалните устройства. Също така да декларира това пред НАП с електронен подпис. Сроковете са не по-късно от 05.2019 г.за регистрираните по ДДС и не по-късно от 31.08.2019 г. за лица без ДДС регистрация.

 

  1. От 1.12.2018 г. производителите/разпространителите на софтуери за управление на продажбите могат да започнат да декларират съответствие на техните програмни продукти с новите изисквания на Наредба Н-18, като това ще става  с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП. Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата на НАП. Ето и линк към страницата : https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html

Проверката става по следния начин: Избираме „Вход в портала” – „Услуги със свободен достъп” – „Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС” – за да направим справка, трябва да изберем „Тип на декларатора: производител” и натискаме бутона „Справка”.

 

 

  1. На http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/може да провери дали ползваното от него фискално устройство може да бъде доработено със софтуерна промяна или трябва да бъде сменено.

 

ВАЖНО!!! Всеки клиент трябва да провери дали е изваден Z отчет преди срока за подмяна или доработка, тъй като изваждането му след този срок може да провокира глоба! Така че ние препоръчваме той да бъде изваден, дори да е нулев.