Фискални принтери

Към цената на всяко устройство допълнително се заплаща инсталационна такса в размер на 48 лева с ДДС.