За Нас


“МУЛТИТЕКНОЛОДЖИС” е фирма, занимаваща се с продажба и сервиз на компютри, касови апарати, електронни везни, доставка на консумативи на конкурентни цени, както и изграждане на локални компютърни мрежи и мрежи с касови апарати. С помощта на задълбочени проучвания и внимателен подбор на търговските партньори, ние успяваме да предложим на клиентите си високо качество на достъпни цени, както и минимално време за доставка на техниката. Успешният мениджмънт, перфектният сервиз и гъвкавата ценова политика допринасят за постоянното увеличаване броя на клиентите и непрестанно нарастващото доверие към фирмата. Нашата фирмена култура се основава на взаимопомощта и убеждението, че:

 

  • България в момента предлага изключителни възможности за сериозен и обществено-полезен бизнес.
  • Бъдещето е на интелигентните хора и високите технологии.

НИЕ ви подкрепяме във всяко ВАШЕ начинание!

“MULTITECHNOLOGIES “ is a company, dealing with sales and servicing of computers, cashier registers, electronic scales, delivery of consumables at competitive prices, as well as implementation of local computer networks and networks with cashier apparatuses. Applying in-depth studies and careful selection of sales counter parties; we have managed to offer our customers high quality at reasonable prices, as well as minimum delivery terms for the equipment. The successful management, the perfect servicing and the flexible price policy have contributed to the continuous increase of the number of customers and the growing trust in our company. Our company’s culture has been based on mutual support and the conviction that:

 

  • At the moment Bulgaria is offering exceptional possibilities for serious and public-oriented business.
  • The future belongs to intelligent people and high technologies.

WE provide our support for any of YOUR undertakings!